Home » Informatyka » Bramka sms

Wszyscy wiedzą, czym jest SMS, ale jak to wszystko wygląda od strony technicznej oraz jakim sposobem wyglądało niegdyś? Odkrywczy standard przesyłania wiadomości SMS tworzył szyfrowanie jakiegokolwiek znaku na 7 bitach. To wywoływało, że niedogodne było wysyłanie wiadomości zawierających znaki narodowe, jakkolwiek z drugiej strony zezwalało zaoszczędzić trochę miejsca. Dopiero od niedawna dostępny jest standard kodowania znaków diakrytycznych na większej liczby bitów. Czasami można spotkać się z wiadomościami typu darmowe smsy. Ujawniają się one od razu na ekranie. Jest to popularna forma wyświetlania SMSów na nowoczesnych telefonach typu IPhone. Wiele osób ubolewa nad ograniczeniem długości SMSa. Miarodajnym sposobem na obejście ograniczenia przez operatorów długości pojedynczej wiadomości stało się sprytne podzielenie długiej wiadomości na parę mniejszych sztampowych SMSów. Zwykle, kiedy wysyłamy SMSa z telefonu, w polu nadawcy znajduje się numer telefonu. Każdy SMS niesie bo ze sobą pewną informację o nadawcy.