Home » Handel » Modlitewniki ślubne

Chrześcijaństwo jest odznaczone rzeczowymi regułami oraz normami, które każdy chrześcijanin stara się wypełniać. Nie ma ludzi krystalicznych, a jakikolwiek ma coś za uszami. Grzechy to codzienność tego świata. Oczywiście można wyróżniać takie detale jak przekroczenia lekkie i ciężkie. Opisują to modlitewniki ślubne. Grzechy lekkie, czyli te codzienne nie są na tyle istotne jako ranga popełnionego czynu ile ich uwzględnienie. Drobne kłamstewko zdaje się być malutkim grzechem. W wielu przypadkach małe kłamstewko ma prawo prowadzić do gigantycznej zamieszki. Jeśli raz się skłamało to z pewnością zrobi się to następny raz. Oto krzyże z drogą krzyżową sklep. Kłopotliwe grzechy, czyli te uwzględnione w sprawie śmiertelnej zdecydowanie inaczej przebiegają. Wolno tutaj powiadać o takich czynach jak mord, cudzołóstwo, niechęć, świętokradztwo, bluźnierstwo. Pokazują to książki katolickie. Wróżenie, zastosowanie magii to również grzech. Grzechem ciężkim ma okazję być też bałwochwalstwo, inaczej grzech polegający na oddawaniu czci innym bożkom. Apostazja również jest uznawana jako kwestia grzechu morderczego, jest to kompletne porzucenie wiary chrześcijańskiej.