Home » Motoryzacja » Oleje motul

Nie jedynie olej kuchenny pierwszorzędny do smażenia jest wykorzystywany w odmianie oleistej cieczy. Wielokrotnie powtarza się temat dotyczący motoryzacji. Poruszany temat dotyczy przede wszystkim alternacji oleju silnikowego. Czym będzie taki olej silnikowy? Z pewnością jest to bardzo znaczący składnik stosowany w silnikach. Gruntowniej mówiąc jest to nic innego jak szczególny czynnik smarujący chroniący przed zatarciem napędu – oto oleje motul. W jaki sposób widać nie tylko w kuchni użytkowane pozostają oleiste ciecze. Oleje używane w motoryzacji są syntetyczne lub też półsyntetyczne. Takie oleje maja nadzwyczaj porządne właściwości. Są wyposażone w składniki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i inne. Na pewno gwarantują dobrą smarowność. Niektóre z nich obniżają temperaturę krzepnięcia. Takie oleje wykorzystywane są za pomocą frakcji destylacji ropy naftowej. Jak dostrzega się olej to nie tylko składnik użytkowany do smażenia placków ziemniaczanych czy kotletów schabowych, jakkolwiek też do konserwacji silnika samochodowego. Co prawda obydwa te składniki kompletnie różnią się od siebie.

Najstarsze wpisy: