Home » Medycyna » opieka całodobowa poznań

Cechą typową dzisiejszego społeczeństwa jest jego powolne starzenie się. Jakiegokolwiek roku coraz bardziej spada przyrost naturalny, stosunkowo duża zaś jest ilość osób starszych. Dużo z nich jest ciężko chorych i samodzielne funkcjonowanie jest dla nich znacznym kłopotem. Naturalnie z myślą o takich ludziach powstają domu opieki społecznej – opieka całodobowa poznań. Jednym z takich miejsc jest też Dom Pomocy Społecznej. W ośrodku przebywają osoby w rozmaitym wieku. Pacjenci-lokatorzy umieszczani są w komfortowych pokojach z umywalniami. Na jeden pokój przypadają średnio dwie lub też trzy osoby. Dom Pomocy Społecznej przede wszystkim dba o wszystkich swoich lokatorów. Są w stanie oni brać udział w przeróżnych ciekawych wydarzeniach, organizować się w kluby, wspólnie wyjeżdżają na koncerty. Zapewnia się im również doświadczoną opiekę medyczną. Pacjenci są dowożeni samochodem na wizyty u znawców. W razie pogorszenia stanu zdrowia zaś przywołana jest karetka.

Najstarsze wpisy: