Home » Sport » Portal e-zeszyt.pl

Portal e-zeszyt.pl, realizuje wirtualne nauczanie popularnie używanego języka, którym jest angielski. Korzystając z tej witryny jest szansa przybliżyć sobie elementy gramatyczne, słówka, jak też czasy (prezent Simple, past Simple, prezent perfect itp.), jakie funkcjonują w tym języku. Strona ta także zawiera plik, który prezentuje w każdym czasie czasownik, a więc jest opcja poznać te czasowniki oraz metodę w jakiej odmienia się dane słowo w zależności od używanego czasu. Jest to witryna, która pozwala poznać sporo bardzo istotnych elementów języka angielskiego i może służyć jako niesamowicie istotna pomoc w nauczaniu.
źródło:
- http://www.yarishybrid.pl
- salento.pl
- http://egina.pl
- http://www.quazi-italy.com.pl

Najstarsze wpisy: