Home » Handel » Scrapbooking

Papier firmowy jest ogromnie ważnym szczegółem wizerunku firmy. To oczywiście on sprawia, że kontrahenci będą postrzegali nasze przedsiębiorstwo jako należyte oraz przykładające znaczącą wagę do prawidłowych relacji z klientami. Tu clipart służy przede wszystkim do tego, aby drukować na nim każdą korespondencję firmy, a również różne dokumenty, jak faktury, rachunki czy tym analogiczne papiery. Projektując go, należy bez jakichkolwiek zahamowań nie zapominać o tym, że ma on w pierwszej kolejności pełnić tę oczywiście rolę, dopiero w drugiej zaś powinien przyzwoicie się przedstawiać – należy w następstwie tego zostawić dużo wolnego miejsca, na którym będzie wolno umieścić treść dokumentów. Przy projekcie nie wolno także zapominać o elementach, które bez jakiegokolwiek ale muszą odkryć swoje miejsce na każdym arkuszu – a w związku z tym o logotypie firmy, danych kontaktowych i stosownej kolorystyce, dopasowanej do charakteru prowadzonej przez nas aktywności – użyte barwy muszą więc być zgodne z usługami, jakie proponujemy swoim klientom, a przy tym nie odwracać uwagi od treści, jaka pozostała na nim wydrukowana.