Home » Hobby » taneczne stroje

Każdy z nas wie, czym jest taniec, zdoła go poznać, zatańczyć jak też podać jego specyficzne cechy. Taniec widzimy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach oraz w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy też do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze użytkowany jest w musicalach, które stały się w ostatnich latach wybitnie atrakcyjne. W nich pojawiają się czirliderki. Musical to muzyczna sztuka, która urodziła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku swojego istnienia nie miała dużej popularności jednakże w miarę upływu czasu zdobyła znaczną popularność. Musical to połączenie tańca, śpiewu i scen, w których aktorzy w nim występujący wypowiadają określone kwestie. Jednak autorzy musicali zaczęli odchodzić od scen mówionych i ograniczali się tylko do śpiewu. Dzisiaj w musicalu wykorzystuje się rożnego rodzaju tańce, np. balet, taniec współczesny, hip hop jak także rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę klasyczną oraz dużo innych. Spośród wielu legendarnych musicali na nadzwyczajną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.