Home » Motoryzacja » Transport logistyka

Logistyka jest definiowana jako zbiór środków oraz metod pomocnych by przeprowadzić organizację firmy, lub usługi, zwłaszcza w dziedzinie dystrybucji. W aspekcie firmy istnieje wiele definicji słowa logistyka, która rozwinęła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki i techniki, które zajmują się organizacją przepływu towarów, energii i informacji. Logistyka jest podłożem w handlu – zobacz polmack. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem między produkcją a rynkiem, które oddzielone są czasami oraz odległością. Logistyka w firmach pokrywa zarządzanie oraz planowanie działalności działów zakupów, produkcji, przewozu, składowania, utrzymania i dystrybucji. Logistyka w jednostkach jest każdym ruchem oraz magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ towarów z punktu kupna surowców do punktu ich konsumpcji, a też przepływ wiadomości, które wprawia się w ruch, i mające na celu danie konsumentowi dobry poziom usług za rozważną cenę. Jest również częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest cząstką administrowania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza i sprawdza wydajny przepływ materiałów oraz magazynowanie towarów, a również informację powiązaną z nimi od miejsca początkowego do miejsca docelowego, i mająca na celu zaspokoić potrzeby kontrahentów. Logistyka jest obowiązkiem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania oraz kierowania przepływu towarów, wiadomości oraz finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Najstarsze wpisy: