Home » Usługi » Usługi pogrzebowe

Ktokolwiek z nas dawno temu umrze. Nie da się tego ani zaprojektować ani zaplanować. Śmierć traktuje jakiegokolwiek człowieka, nie ma tu przesłania czy jest to bamber, górnik czy osoba realizująca się w innym zawodzie. Rolnikowi ubezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Ewidentnie taki zasiłek przynależy się rodzinie umarłego, a dokładnie mówiąc osobie, która pokryła koszty pogrzebu – pomoże tu usługi pogrzebowe. Jeżeli wydatki pogrzebu zostały pokryte przez wyżej zamienione osoby wtenczas to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wielkość takiego zasiłku nie może naruszać określonej kwoty. W wypadku, gdy wydatki pogrzebu pokrywane są przez jednostki, organizacje czy osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku pogrzebowego jest równa poniesionym, udokumentowanym wydatkom, nie przekraczającym jednak określonej ustawowo sumy. W wypadku niedostarczenia niebezcelowych zaświadczeń niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Powinniśmy w następstwie tego zaznajomić się z wiadomościami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do którego urzędu.

Najstarsze wpisy: