Výrobní podniky často řeší pracovní úrazy. Ačkoliv se maximálně věnují prevenci a snižování rizik jejich vzniku, zpravidla jim jejich úsilí kazí provozní slepota jejich zaměstnanců. Tento jev spočívá v tom, že pracovník sice vidí výstražné cedulky, ale jejich obsah po delším čase stráveném v jednom prostředí přestávají vnímat. Tento problém se rozhodla řešit mladá firma Visap s.r.o., sídlící v obci Žerčice u Mladé Boleslavi. Její myšlenka, jak zlepšit bezpečnost práce, spočívá v promítání podlahové LED projekce.

Jaký je princip této světelné signalizace?

Podstatou je promítání výstražných signálů na podlahu přímo před procházejícího zaměstnance či jinou osobu, která se v provozu vyskytuje. Konkrétně se jedná o barevnou jasnou výstražnou značku „STOP“, která každého přiměje, aby se zastavil a rozhlédl. Tato metoda upozornění je mnohem účinnější než všechny varovné cedulky a nápisy dohromady. Podlahová LED projekce se tak stává velice žádanou prevencí proti vzniku pracovních úrazů a pomáhá výrobním provozům plnit plán bozp.

Jak optickou signalizaci zavést?

Máte-li zájem o toto moderní a účinné eliminování počtu pracovních úrazů ve svém výrobním provozu, pak kontaktujte firmu Visap telefonicky nebo e-mailem a dohodněte si termín nezávazné schůzky. Pracovníci této firmy se dostaví do vašeho provozu, seznámí se s prostředím a po důkladné analýze navrhnou optimální řešení. Vše se děje ve vzájemné těsné spolupráci, takže se můžete na zavedených opatření sami přímo podílet. Efektem této spolupráce je vyloučení pracovních úrazů vzniklých v důsledku provozní slepoty, zvýšení produktivity práce a zlepšení pracovního prostředí. Díky optické signalizace se zvedne prestiž vaší firmy ne jen v očích obchodních partnerů, ale i u vašich vlastních zaměstnanců.

Další nabídka Visapu

Vedle podlahové LED projekce nabízí tato firma také projekce loga, které se v poslední době staly významnou součástí marketingu mnoha firem. Jedná se o moderní propagaci a reklamu, která se využívá také při promítání upoutávek v kinech, divadlech nebo při jiných příležitostech.