Dopravní značení zajišťuje bezpečnost silničního provozu

Použití dopravního značení je nevyhnutelné na jakékoliv silniční komunikaci, na stavbách a některých pracovištích. Kromě toho je často využíváno dopravní značení Praha při pořádání venkovních setkání, kde se počítá s větším počtem účastníků, například festivaly, mítinky politických stran, sportovní soutěže, městské slavnosti apod. Tyto akce jsou většinou jednodenní nebo víkendové Continue Reading